Wiskunde wordt alleen verplicht op het VWO.
Bij de verplichte rekentoets kan ofwel gekozen worden voor de standaardtoets (met extra tijd en rekenkaart; dyscalculieverklaring vereist) of
een aangepaste toets met eenvoudigere opgaven, de mogelijkheid om gebruik te maken van een rekenmachine en rekenkaart.
Voor de aangepaste toets is geen dyscalculieverklaring vereist. Er moet wel rekening gehouden worden met dat de keuze voor deze toets gevolgen heeft voor de doorstroming naar bepaalde vervolgopleidingen.